Kostely a kláštery

Kostely a kláštery Zámky a hrady Věže a kopule

Zabýváme se opravou starých krovů a dřevěných konstrukcí kostelů a dalších historických památek. Naší specializací jsou opravy církevních objektů, zejména kostelů, kterých se nám už od počátku podnikání podařilo opravit více jak sto.

Při opravách klademe vždy důraz na zachování původní podoby kostela. Důležitý je také správný postup a volba spojovacího materiálu. Velmi často se musí spojovat staré původní dřevo s novým a k tomu je zapotřebí mít znalosti a zkušenosti, které naši pracovníci mají.